Focus op acht ZonMw-programma’s

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. … More

Online communicatie abu.nl

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) is de grootste werkgeversvereniging binnen de uitzendbranche. Bij de ABU zijn 500 uitzendorganisaties aangesloten die … More