Klare taal in Rotterdam

Samen met een team van professionele tekstschrijvers heeft [Tkst & Meer] brieven en beschikkingen voor de bewoners van Rotterdam herschreven. De beschikkingen zijn beter leesbaar en eenvoudiger gemaakt.  [Tkst & Meer] formuleerde de beschikkingen in zo duidelijke taal dat de boodschap voor de lezer meteen duidelijk is. Met dit project wilde Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam complexe teksten binnen juridische kaders in heldere en klare taal naar buiten brengen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *