Medische brochures KWF online

[Tkst & Meer] is lid van het redactieteam brochures van KWF Kankerbestrijding en werkt mee aan een vertaalslag van medische brochureteksten naar webteksten voor de website van KWF Kankerbestrijding. Ook actualiseer ik in samenwerking met artsen, verpleegkundigen en patiënten diverse medische brochures.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *