Online communicatie abu.nl

De ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen) is de grootste werkgeversvereniging binnen de uitzendbranche. Bij de ABU zijn 500 uitzendorganisaties aangesloten die voor hun collectieve en individuele belangenbehartiging bij de vereniging terecht kunnen. In verband met vervanging zwangerschapsverlof werk ik momenteel op de afdeling communicatie mee aan de continu├»teit en ontwikkeling van online communicatie van de ABU. Ik bewaak de wijzigingen van content/actualiteit op de website en adviseer over verbeteringen van de website (o.a. layout, vindbaarheid en tekstueel). Ik voer onderhoud en aanpassingen uit aan de openbare website en het besloten ledennet van de ABU (CMS: CCI Livits) zoals berichten plaatsen, content bijwerken, monitoring statistieken website, onderhouden van social media (o.a. beheer twitter-account @ABUnl), ontwikkeling online webprojecten zoals Poolse website en onderdeel themadossiers, versturen van online uitnodigingen, digitale nieuwsbrief ABU-Nieuws en persberichten. Daarnaast onderhoud ik de website van de Vereniging Payroll Ondernemingen (CMS: Boardwalk) en ondersteun ik bij de organisatie van ledenbijeenkomsten en webinars.