Duik in vernieuwd weblandschap

vuwebsiteBij de Vrije Universiteit (VU) op de Amsterdamse Zuidas was ik verantwoordelijk voor diverse webprojecten waaronder de lancering van de nieuwe website LEARN! Academy. Ik hield me onder andere bezig met content(migratie), advies en de begeleiding van de nieuwe website. Ook werkte ik mee aan de overgang van de oude facultaire vu-website van het Universitair Centrum voor Gedrag en Bewegen (UCGB) naar de nieuwe responsive website (cms: Tridion). De VU vernieuwt haar complete weblandschap en ter vervanging zwangerschapsverlof mocht ik er tijdelijk iets van meemaken. Ik creëerde content in al zijn relevante vormen waaronder nieuwsbrieven (tekst, beeld, video) en bewaakte de kwaliteit, stijl en tone of voice. Daarnaast zorgde ik voor de planning en coördinatie van diverse communicatieprojecten, met de nadruk op online.

Webproof de provincie in

provincieflevolandWebrichtlijnen helpen om een website en content toegankelijk te maken. Voor mensen met en zonder beperkingen, én voor zoekmachines. Eind 2016 werd ik via Ferschil ingehuurd om de provincie Flevoland te helpen om het project herkeuring drempelvrije website www.flevoland.nl in goede banen te leiden. Ik ondersteunde de provincie om webrichtlijnen voor techniek, design en content te vertalen naar concrete verbeterpunten voor de website. Ik was het eerste aanspreekpunt voor het keuringsbureau, inventariseerde de aanpassingen voor de website en voerde deze ook uit. Daarnaast handelde ik alle zaken rondom de herkeuring en de aanvraag van het certificaat Drempelvrij af. Voor het ontwikkelen, toetsen en optimaliseren van techniek, (responsive) design en content werkte ik samen met webontwikkelaars, communicatieadviseurs en andere online specialisten. Ook was ik verantwoordelijk voor de inrichting van een nieuwe beeldbank (Mediafiler). Ik hield me onder andere bezig met de opzet van de mappenstructuur, metadatering, auteursrechten, selectie en verzameling van beeldmateriaal en video’s op de beleidsafdelingen.

Van 10.000 naar…

rvo_beeldNa een jaar ben ik terug bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Net als de vorige keer ging ik aan de slag met een beeldproject. De opdracht hield de selectie van ruim 1000 foto’s in (uit ongeveer 10.000 foto’s van de verschillende afdelingen) voor de beeldbank/mediatheek van de Rijksoverheid. Ik ging aan de slag met onder andere de (her)inrichting van de mappenstructuur, de selectie van geschikte beelden en video’s bij (nieuws)onderwerpen, de afstemming van afbeeldingen op doelgroepen en de toekenning van de juiste metadata (trefwoorden, auteursrechten, etc).

Belastingdienst in beeld

BelastingdienstWat kan Nederland van de Belastingdienst verwachten? Belastingdienst-in-beeld.nl is de site om het verhaal van en over de organisatie te vertellen, grote dossiers te duiden en helder te zijn over resultaten. De corporate site is daarmee het podium om betekenis te geven aan onderwerpen die spelen in de samenleving en die de organisatie raken. De afgelopen maanden werkte ik via USG Marketing, Communication & Sales bij de Belastingdienst aan de (nieuws)redactie en de doorontwikkeling van de corporate website. Zo werkte ik mee aan diverse online communicatieprojecten zoals de doorontwikkeling corporate site volgens webrichtlijnen en de herinrichting van de homepage. Ook coördineerde ik de vernieuwing van het thema-onderdeel en de ontwikkeling van visuals en video. Daarnaast werkte ik mee aan de ontwikkeling van een contenstrategie, zoekmachineoptimalisatie, social media, monitoring van dialoog en webstatistieken. Ik redigeerde en creëerde content in allerlei vormen (tekst, visuals, video en beeld), vooral voor online communicatie.
 Zo schreef ik ook diverse nieuws- en achtergrondartikelen voor het interne digitale personeelsblad de Beeldkrant en bewaakte ik verhaallijnen over meerdere middelen.

Zomer bij de RVO

RVOBij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) ging ik via [De Redactie] aan de slag met een korte zomeropdracht. Ik deed de coördinatie van een beeldproject en werkte samen met het beeldredactieteam. Het project hield de (her)inrichting van een beeldbank/mediatheek en de vergaring, inventarisatie en publicatie van ruim 800 foto’s in. Ik hield me onder andere bezig met de selectie van geschikte beelden bij onderwerpen, de afstemming van afbeeldingen op doelgroepen en de toekenning van juiste metadata (onderwerp, trefwoorden, auteursrechten, etc).

Terug in AMC: Intranet onder de loep

Na drie jaar ben ik sinds februari 2014 terug in het AMC om samen met een webteam een deel van de informatie op de oude intranetomgeving (PHQ) te migreren naar XperienCentral (GX). Ook werk ik mee aan de inrichting van de homepage en schrijf ik allerlei nieuwsartikelen over het reilen en zeilen binnen het AMC. Voor het fotoproject werk ik samen met de huisfotograaf van het AMC. Doel van het project is om ruim 60 coverfoto’s voor de nieuwe afdelingssites van het intranet te ontwikkelen. De opdracht loopt tot februari 2015 en bestaat onder andere uit content management, webredactie, coördinatie fotoproject en advies en ondersteuning bij de nieuwe intranetomgeving. Lees meer over mijn eerdere opdracht in het AMC.

Focus op acht ZonMw-programma’s

ZonMw financiert gezondheidsonderzoek en stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. Na drie jaar keer ik terug bij ZonMw om met een nieuwe communicatieopdracht aan de slag te gaan. In de periode van februari tot en met juli 2014 ga ik in verband met ziektevervanging de communicatie van acht kwaliteitsprogramma’s van ZonMw in goede banen leiden. De opdracht bestaat onder andere uit communicatieadvies, content management (Typo 3), (web)redactie (intranet en internet) en ondersteuning van communicatiemiddelen zoals social media, flyers en nieuwsbrieven voor de volgende programma’s: Kwaliteit van Zorg, Huisartsgeneeskunde en Ouderengeneeskunde, Tussen Weten en Doen, Zorg en Ondersteuning in de Buurt, Op één lijn, Palliatieve Zorg, Veiligheid in de Zorg en Goed Gebruik Geneesmiddelen. Lees meer over mijn eerdere opdracht bij ZonMw.