Sbr-nl.nl: Nieuwe website, nieuw jaar

In de laatste weken van het jaar werkte ik aan de ontwikkeling van de nieuwe website Sbr-nl.nl bij Logius. De website ging nog net voor het einde van het jaar live! Standard Business Reporting (SBR) is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages. Logius is de dienst digitale overheid en maakt onderdeel uit van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Vanuit het nieuwe cms Typo 3 bouwde ik samen met andere online contentspecialisten een nieuwe site en werkten we het herontwerp verder uit. Ook de oplevering van de Engelstalige website maakte onderdeel uit van de opdracht.

Video-interviews

De teksten op de website waren gedateerd en soms te veel vanuit de techniek geschreven in plaats vanuit de klant. Daarom zorgde ik ervoor dat alle teksten weer actueel, toegankelijk en leesbaar zijn. Op basis van een review van de huidige content schreef ik nieuwe teksten of herschreef ik bestaande teksten. Ik analyseerde onder andere ook het websitebezoek, verwijderde dubbele en ondubbelzinnige informatie en hield rekening met webrichtlijnen en vindbaarheid. Ik gaf advies over de vraag of het nodig is nieuwe content of siteonderdelen te maken of juist te verwijderen en besprak dit met webontwikkelaars, redacteuren en communicatieadviseurs. Ook ontwikkelde ik een plan voor een nieuwe online opzet voor de feiten en cijfers en maakte ik nieuwe teksten voor andere uitingen, waaronder online papers, factsheets en een communicatietoolkit. Verder zette ik voor SBR in de praktijk video-interviews om in tekst. Lees bijvoorbeeld DUO: ‘Geslaagd voor SBR’.