Opdrachtgevers

[Tkst & Meer] werkt(e) onder meer voor:

Belastingdienst
ABU (Algemene Bond Uitzendondernemingen)
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
Provincie Flevoland
USG Marketing, Communication & Sales
Zorgportaal Rijnmond

Neo-Mundo
Drs. Hans Schreuder
Catharina Ziekenhuis Eindhoven
Romae
Only Human
Kennisnet Ict op school
Academisch Medisch Centrum (AMC)
Sah Projects
Full Circle Communications
Kwintes
RASA Wereldculturencentrum
Stichting Amsterdam Kennisstad Cyburg
VU medisch centrum
[De Redactie]
Ferschil
LTP

KWF Kankerbestrijding
Stichting Hoofd Hart en Vaten (SHHV)
Havana (HvA)
Stichting AGO
Vrije Universiteit (VU)
ZonMw
Trajectum (HU)
ECABO
Tijdschrift voor Verzorgenden (TvV)
Kunstwerkplaats
‘Het Gedicht’
KiKa (Kinderen Kankervrij)
Uitgeverij De Stiel
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ad Valvas (VU)
On File
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Rotterdam
Scholten&Franssen
Zorg + Welzijn
USP Marketing PR
Nu Wij Weer
Weekblad van Wageningen UR (WB)
Zip
Amersfoortse Courant
Traumanet
Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam
NieuwsMedia
Folia Magazine (UvA /HvA)